CZ|EN|DE|RU
Úvod|Odměna advokáta|Užitečné odkazy|Kontakty|Certifikáty ISO|Ke staženíAktuálně

18.12.2015 - rozsudek MS - Dohnal vs Ministerstvo spravedlnosti - 20151218-rozsudek-ms.pdf

30.08.2016 - rozsudek MS - Prokeš vs Ministerstvo spravedlnosti - 20160830-rozsudek-ms.pdfÚvod

Advokátní kancelář poskytuje svým klientům komplexní právní služby v rozsahu téměř celého právního řádu České republiky, a to formou právních konzultací a porad, sepisováním smluv, podání, právních rozborů a jiných listin právního charakteru, zastupováním klientů při jednáních s protistranou či obchodními partnery, jakož i v řízeních před soudy a správními orgány.

Hlavním cílem je poskytnout klientům takové služby, aby byly naplněny i nejnáročnější požadavky a byly vytvořeny podmínky pro nejlepší výkon jejich činnosti či pro řešení jejich problémů. Při poskytování právních služeb zachováváme individuální přístup ke klientovi a k řešení jeho právní záležitosti. Přitom vždy klademe důraz na dobrou informovanost klienta o průběhu jeho věci a na zpětnou vazbu mezi klientem a advokátem

Advokátní kancelář úzce spolupracuje s řadou odborníků z jiných oblastí, ale i s advokátními kancelářemi, se kterými sdílíme profesní zkušenosti. I díky této spolupráci jsme schopni poskytovat právní služby na vysoké odborné úrovni a velkého rozsahu.


created 2008 - Akrij Design studio - vyroba-stranek.cz - kolemdokola.cz