CZ|EN|DE|RU
Úvod|Odměna advokáta|Užitečné odkazy|Kontakty|Certifikáty ISO|Ke stažení

Specializované právní služby

Specializované právní služby jsou poskytovány prostřednictvím renomovaných odborníků, advokátních kanceláří a partnerů mé advokátní kanceláře. Těžiště právních služeb spočívá v oblasti práva obchodního, zejména společnostního, práva cenných papírů včetně práva směnečného, finančního práva hmotného i procesního a hmotného práva trestního se zaměřením na hospodářské delikty. V oblasti společnostního práva máme řadu zkušeností zejména s projekty podnikových kombinací ve smyslu § 69a obchodního zákoníku.

PRÁVNÍ AUDIT

spočívá v prověření právně významných skutečností. Je prováděn s pomocí standardních auditorských postupů. Na základě výběrových šetření jsou zkoumány veškeré okruhy právní problematiky dle zadání klienta. Výsledkem je zpráva o právním auditu, ve které jsou zachyceny a rozebrány zjištěné nedostatky.

PRÁVNÍ ROZBORY

jsou komplexní rozbory jednotlivých právních problémů. Rozbor je zpravidla prováděn na základě klientových podkladů s případným místním šetřením. Výsledkem činnosti je právní rozbor, který hodnotí daný problém ze všech významných právních pohledů, a to i nad rámec klientova požadavku, pokud je to pro dosažení kvalitní vypovídací hodnoty posudku nutné.

KONCERNOVÉ PRÁVO

optimalizuje smluvní vztahy mezi ovládanými a ovládajícími společnostmi.

MANAGEMENT-LAW-CARE

je průběžný dohled nad právními úkony statutárního orgánu. Posuzuje z pohledu obecného občanského, obchodního, daňového a trestního práva.

PODNIKOVÉ KOMBINACE

jsou komplexním právním servisem - zajišťují veškeré právní a právně-organizační podklady pro slučování, splývání, rozdělování a přeměny společností. Řadíme sem právní konzultace k harmonogramu projektu, k projektu samotnému, text pozvánky na valnou hromadu, texty důvodových zpráv, scénář a podklady pro valné hromady včetně jednacího a hlasovacího řádu a návrhu revize stanov, zápis z valné hromady, návrh na zápis podnikové kombinace do obchodního rejstříku a zastupování v rejstříkovém řízení.

PRÁVNÍ ZAJIŠTĚNÍ RESTRUKTURALIZAČNÍCH A SANAČNÍCH PROJEKTŮ

snižování a zvyšování základního jmění, zápočty pohledávek, kapitalizace pohledávek, stand - still dohody s věřiteli.


created 2008 - Akrij Design studio - vyroba-stranek.cz - kolemdokola.cz